วาระประชุมผู้บริหาร สพป.เลย เขต ๑

วาระประชุมครั้งที่ 1/2562

ประจำเดือน มกราคม 2562


วาระประชุมครั้งที่ 2/2562

ประจำเดือน มกราคม 2562

วาระประชุมครั้งที่ 3/2562

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วาระประชุมครั้งที่ 4/2562

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วาระประชุมครั้งที่ 5/2562

ประจำเดือน กรกฏาคม 2562